Версія для друку

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

(основні показники соціально-економічного розвитку станом на 01.07.2021)

 

Обласний центр – м. Луцьк

Загальні відомості про область:

Площа 20 144 кв. км, 3,3 % території України

Відстань від м. Луцька до м. Києва:

 • залізницею 469 км;
 • шосейними дорогами 398 км

 Географічні дані:

 Любязь.jpg

На території області:

 • 267 озер, одне з найбільших в Україні – Світязь, площею 2750 га, протікає 137 річок, найбільші:
  • Західний Буг: по межі з Львівською областю довжиною 30 км, по межі з Республікою Польща – 220 км;
  • Луга довжиною 89,1 км на території області;
  • Прип’ять довжиною 172 км на території області;
  • Стохід довжиною 191 км на території області;
  • Турія довжиною 188 км на території області;
  • Стир довжиною 203 км на території області.

Область розташована у поліській і лісостеповій природно-географічних зонах.

Загальна площа лісів складає 687,2 тис. гп (34,1% від площі області).

Територій природно-заповідного фонду - 397 (загальною прощею 235 948,47 га).

Болотних угід - 116,66 тим. га (5,8% від загальної площі області).

Кордони:

Межує на сході – з Рівненською областю, на півдні – з Львівською областю, на півночі – з Брестською областю Республіки Білорусь, на заході – із Люблінським воєводством Республіки Польща.

По території області проходить державний кордон протяжністю 442,76 км, у тому числі:

 • з Республікою Польща довжиною 228,04 км;
 • з Республікою Білорусь довжиною 214,72 км.

На кордоні розташовано 12 пунктів пропуску:

 • міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення – 5:
  • Устилуг
  • Ягодин
  • Доманово
  • Дольськ
  • Пулемець
 • міжнародні пункти пропуску для залізничного сполучення – 3:
  • Володимир-Волинський (Ізов)
  • Ягодин
  • Заболоття
 • міждержавні пункти пропуску для автомобільного сполучення – 1:
  • Піща
 • місцеві пункти пропуску – 3:
  • Гута
  • Самари
  • Тур

 

Адміністративно-територіальні одиниці:

 • Кількість районів – 4:
  • Володимир-Волинський
  • Камінь-Каширський
  • Ковельський
  • Луцький
 • Кількість населених пунктів – 1087:
  • Кількість міст – 11
  • Кількість селищ міського типу – 22
  • Кількість сільських населених пунктів – 1054
 • Кількість об’єднаних територіальних громад – 54:
  • Кількість міських територіальних громад – 11
  • Кількість селищних територіальних громад – 18
  • Кількість сільських територіальних громад – 25

Місцеві державні адміністрації:

Місцеві ради:

 

Населення (станом на 01.06.2021):

1025,1 тис. осіб, 2,5 % від населення України
у тому числі:

 • міське – 535,9 тис. осіб, 52,3 %
 • сільське – 489,1 тис. осіб, 47,7 %

Проживає в обласному центрі 216,7 тис. осіб
Щільність населення на 1 кв. км 51,4 особи

 

Зайнятість населення (01.07.2021):

Середньооблікова кількість штатних працівників:

 • в усіх сферах економічної діяльності – 147 838 осіб:
  • промисловість – 35 277 осіб, 23,9 %
  • сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 9 165 осіб, 6,2 %
  • будівництво – 4 318 осіб, 2,9 %
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 20 117 осіб, 13,6 %
  • освіта – 29 579 осіб, 20,0 %
  • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 19 526 осіб, 13,2 %

 

 Промисловий комплекс (січень-червень 2021 року):

 Автозавод.jpg

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу становив 19 412,7 млн грн – 1,2 % від обсягу реалізованої промислової продукції України.

Структура реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні-червні у відсотках до загальнообласного обсягу:

 1. Добувна промисловість та розроблення кар’єрів – 0,1 %.
 2. Переробна промисловість – 81,2 %, з неї:
  • виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 24,0 %
  • виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – 23,1 %
  • машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 13,7 %
  • виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 5,1 %
  • металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 1,8 %
  • текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,7 %
  • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 1,4 %
 1. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 17,6 %
 2. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 1,1 %.

 

Сільське господарство:

agro-lettersss.jpg  Корови.jpg

Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються понад 1 тис. агропідприємств області, з них фермерських господарств - 700 од., особистих селянських господарств – понад 147 тис. одиниць.

Питома вага області у виробництві продукції сільського господарства в державі за І півріччя 2021 року становила 3,4 відсотка.

У червні 2021 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно із відповідним періодом 2020 року становив 95,6 відсотка. В тому числі у агропідприємств – 94,6 відсотка, у господарств населення – 94,6 відсотка.

Господарствами усіх форм власності за І півріччя 2021 року вироблено сільськогосподарської продукції на суму понад 2,5 млрд грн.

Основні напрями виробництва в галузі рослинництва: вирощування зернових та технічних культур, цукрових буряків, картоплі, овочевих культур, плодоягідної продукції.

Основні напрями виробництва в галузі тваринництва: виробництво молока, м’яса.

В усіх категоріях господарств станом на 1 липня 2021 року утримується: 123,8 тисячі голів ВРХ, в т.ч. 76,4  тисячі корів, 248 тисячі свиней, 9 325,4 тис голів птиці.

Чисельність поголів’я м’ясного напряму продуктивності від загальнодержавного поголів’я становить 18 %, в тому числі 21 % корів.

У сільськогосподарських підприємствах виробництво молока у січні-червні 2021 року збільшено на 3,4 відсотка.

 

Мале підприємництво та інфраструктура його підтримки (станом на 01.01.2021):


Кількість малих підприємств на 10 тис. населення – 57 од.

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб – 34 846 осіб
Питома вага малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг регіону (без ПДВ та акцизу) – 15,9 %
Фінансово-кредитні установи (кредитні спілки) – 22 од.

 

Транспортний комплекс:

залізниця.jpg  

Транспортна мережа загального користування:

 • Експлуатаційна довжина:
  • залізничних колій – 597 км (головних колій)
  • тролейбусних ліній (в одноколійному обчисленні) – 109,2 км
  • автомобільних доріг державного і місцевого значення – 6191,3 км
   у т.ч. із твердим покриттям – 5798,8 км
 • Питома вага автомобільних доріг із твердим покриттям – 93,7 %
 • Кількість мостів:
  • автомобільних – 388 од.
  • залізничних – 134 од.

 

Торгівля:

 Оборот роздрібної торгівлі у січні-червні 2021 року – 12,2 млрд грн

 Структура роздрібного товарообороту у січні-березні 2021 року:

 • непродовольчі товари – 58,5 %
 • продовольчі товари – 41,5 %

 

Соціально-культурна сфера:

Охорона здоров’я: (станом на 01.07.2021):

 • Кількість закладів охорони здоров’я – 77, у тому числі:
  • обласних – 20,
  • районних – 46,
  • міських – 11.
 • Кількість закладів, які мають лікарняні ліжка – 36.
 • Кількість лікарняних ліжок – 6 448 (63,14 на 10 тис. населення).
 • Кількість лікарів – 3406 (33,24 на 10 тис. населення)
 • Кількість закладів первинної медичної допомоги (з підпорядкованою мережею) – 25:
  • амбулаторій загальної практики-сімейної медицини – 160 (у сільській місцевості – 104, у міській – 56);
  • фельдшерсько-акушерських пунктів – 226;
  • центрів екстреної медичної допомоги та мидицини катастрофи - 1.
 • Кількість опорних закладів – 7.
 • Кількість укладених декларацій з сімейними лікарями – 882 174 (86% від загальної чисельності постійного населення), в тому числі: доросле населення – 659 798 (83,7%), дитяче населення – 222 372 (94,1%).
 • Кількість закладів, які уклали договори з Національною службою здоров’я України – 80 (в т.ч. 5 приватних закладів та 11 ФОПів).
 • Кількість укладених договорів – 136 за 409 групами послуг.
 • Мережа екстреної медичної допомоги:
  • Загальна кількість місць базування – 41, з них відділень – 16, пунктів – 25.
  • Всього бригад – 72, них лікарських – 18, фельдшерських – 54.

Освіта

 

Заклади освіти

Станом на 01.04.2021

Станом на 01.07.2021

Кількість закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, одиниць/студентів у них

9/16 979 9/16 979

Кількість закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, одиниць/студентів у них

18/9 046 18/9 046

Кількість закладів професійно-технічної освіти, одиниць/учнів у них

20/7 476 18/7 942

Кількість денних закладів загальної середньої освіти, одиниць*/учнів у них

594/143 432 594/143 432

Кількість постійних закладів дошкільної освіти, одиниць/дітей у них

484/33 456 488/38 640

Кількість інклюзивно-ресурсних центрів, одиниць/дітей у них

 

25/4 691 25/4 479

* – у т.ч. 4 приватних школи

   

Культура: